Image

Tungmetaller | Prima Vitalus - för ett gladare och friskare liv

TUNGMETALLER/ egenbrunn

I vår miljö förekommer även tungmetaller . I vissa miljöer förekommer tungmetaller såsom bly, aluminium , kadmium , arsenik och kvicksilver i högre omfattning och kan därför lätt ta sig in i våra kroppar på olika sätt. Eftersom de är 5 gånger tyngre än vatten har de lättare att anhopas och stanna kvar i kroppen.


VAD HÄNDER MED DESSA METALLER I KROPPEN ?

De lagras i våra inre organ såsom hjärnan, lever, njurar eller nervsystemet och stör
kroppens normala funktioner. De uppfattas som gift av kroppen , belastar kroppen , många enzymfunktioner i kroppen förstörs. Hela denna process utlöser eller spär på olika sjukdomar allt från kronisk trötthet /EM till depressioner, ångest , hjärtproblem, allergier eller autoimmuna sjukdomar.

Personer som har otillräckligt med de rätta vitaminer och mineraler kan ha problem att rensa ut tungmetaller.


EGENBORRAD BRUNN

Nuförtiden finns det fantastiska filter som filtrerar eventuella överskott av metaller.
Dock har inte alla med egenbrunn kollat upp sitt vatten vilket gör att man kan få för mycket av mineraler såsom , mangan, koppar, järn etc. För mycket av någon av dessa stör kroppens funktioner och sänker livskvalitén och kroppens vitalitet rejält.
Överskott av någon av dessa kan kopplas till ledgångsreumatism, allergi, kroniska bakteriella infektioner, Parkinsons , högt blodtryck, hjärtinfarkt, känslomässig obalans, depressioner, PMS, infektioner , demens, migrän.


Tungmetallanalysen ger dig möjlighet att ha kontroll över din hälsa.

ANALYSEN GER DIG SVAR PÅ :

• Nivån/mängden i din kropp på tiotal av de vanligaste och farligaste tungmetaller och mineraler som i för stora doser kan ge allvarliga symtom.

• Eventuella tungmetallers inverkan på ditt övriga näringsmönster

• Samband mellan dina symptom och tungmetallvärden

• Detoxprogram/ avgiftningsprogram vid eventuella obalanser för att återställa hälsobalansen.

• Vid en omanalys visas resultaten av detoxen/ avgiftningskuren som åtföljs av lindrigare ,färre symtom och bättre hälsa.


MILJÖGIFTER – FTALATER

Används som mjukgörare i plast men eftersom de inte är kemiskt bundna till plasterna kan de lätt läcka ut och spridas i miljön.

Ftalater är särskilt uppmärksammade på grund av att flera av dem visat sig vara reproduktionsstörande och hormonstörande.

Numera har man fått bort ftalater från bitleksaker och andra plastleksaker. Men man kan exponeras för ftalater genom plastslangar vid till exempel blodtransfusioner och dialys. Ftalater används även i vissa tapeter av PVC-plast, kablar och golvmaterial. I bostäder finns ftalater ofta i damm.

Svenska studier där halterna av olika kemikalier mätts hos unga vuxna visar att exponeringen för ftalater är utbredd.

Både djurförsök och epidemiologiska studier visar på samband mellan exponering för ftalater och påverkan på fertilitet, reproduktionssystemets utveckling och funktion, särskilt hos pojkar/män. Det kan handla om minskad spermieproduktion och störning av normal testosteronsignalering.

Finns även studier som pekar på samband mellan ftalater och astma och allergi hos barn.

***

Höga halter tungmetaller i brunnsvatten
https://www.nyteknik.se/energi/hoga-halter-tungmetaller-i-skanskt-brunnsvatten-6534977

 Ekoviner besprutas med tungmetaller
https://www.nyteknik.se/energi/ekoviner-besprutas-med-tungmetaller-6336042

Prima Vitalus för ett gladare och friskare liv

För dig som söker att stärka din hälsa, vill orka mer, önskar att leva livet fullt ut,
erbjuder Prima Vitalus under ledning av diplomerad näringsterapeut hälsokonsultation,
avancerade hälsoanalyser, kroppstester samt vitamin /mineral och örtterapi för att öka din vitalitet och livskvalité.

Prima Vitalus

Hälsoföretaget Prima Vitalus främjar din hälsa och välbefinnande genom att erbjuda skräddarsydda behandlingar som stöd för   kroppen och själen på naturlig väg.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa just dig!

Viktiga behandlingar