TUNGMETALLER

 
Tungmetaller är de metaller som är mer än 5 gånger tyngre än vatten. Några exempel på tungmetaller som är giftiga för människokroppen är arsenik, kadmium, bly, nickel, aluminium och kvicksilver. En hel del av vår mat och även vattentäkter är idag förgiftade av en rad av dessa tungmetaller.
 

VAD HÄNDER  MED DESSA TUNGMETALLER I KROPPEN?

De kan ansamla sig i hjärnan, njurarna och immunsystemet där de kan störa funktionen.

Tungmetaller i miljön är involverade i ett otal av de sjukdomar vi idag benämner som civilisationssjukdomar, men tungmetaller är också inblandade i andra allvarliga sjukdomar och åkommor. Det rör sig om depressioner och andra mentala åkommor, virus- och svampinfektioner, autoimmuna sjukdomar och allergiska åkommor. Ett av de mindre, men vanligaste symptomen vid anhopning av tungmetaller i kroppen är kronisk trötthet.

Tungmetallanhopning i kroppen medför olika giftverkningar där bl.a. viktiga enzymfunktioner förstörs. De verkar som fria radikaler och lägger därför beslag på många av kroppens antioxidanter. Personer som har ett underskott av vitaminer och mineraler upphopar flera tungmetaller än personer som inte saknar vitaminer och mineraler. Tungmetaller tvingar essentiella mineraler ur sina funktioner i kroppens ämnesomsättningsprocess.


KADMIUM

Kadmium är neurotoxiskt, d.v.s. att det skadar nervsystemet. Fast Sverige gått över till fosfatgödselmedel med låga kadmiumhalter finns det fortfarande mycket kadmium i åkerjorden, vilket så småningom hamnar i spannmål och potatis. Halterna är höga nog för att orsaka sämre bentäthet hos kvinnor och därmed risk för benskörhet och frakturer.

En stor källa till kadmium kommer från cigarettrök. Det är kadmium som ger cigarettrök dess blå färg. Det anhopas speciellt i lungor, lever, njurar och ben. Symptomen på kadmiumförgiftning är förhöjt blodtryck, njurskador, inlärningssvårigheter, nedsatt resistens mot mikroorganismer, benskörhet, nedsatt aptit och smak.
Kadmium sprids i naturen på flera olika sätt. Skrothantering och sopförbränning bidrar till spridningen, liksom avloppsslam som används i jordbruket. Kadmium anrikas effektivt i växter, främst vete. I försurade marker ökar lösligheten av kadmium i marken, vilket gör att den blir mer lättillgänglig för växter.

ALUMINIUM

Vi utsätts för mindre mängder från köksredskap av aluminium, aluminiumpapper, bakpulver och deodoranter. Däremot kan man få större mängder genom regelmässigt intagande av vissa medicinska preparat mot förhöjd magsyra. Aluminium upphopas speciellt i hjärna, lever, lungor och ben. Symptomen på aluminiumförgiftning är inlärningsbesvär, dåligt minne och demens. Anhopning förvärrar benskörhet.Boka tid