STRESS och KÄNSLOR och FYSISKA SYMTOM

                               

Känslor är betydelsefulla för vårt sociala liv, påverkar vår kropp och hälsa genom fysiologiska förändringar och står i starkt samspel med våra tankar.


Känslor är något vi ska vara glada för. De fungerar som ett slags livets gps-apparater som styr oss dit vi vill. De är vår starkaste drivkraft. Utan dem är vi inte mänskliga. De är basen för allt som gör livet värt att leva – vårt sociala samliv, kärleken, relationer och kreativiteten. 

Men om vi övermannas av alltför många negativa känslor kan det leda till att vi drar oss undan, tycker illa om oss själva, blir ledsna och deprimerade.

 


FYSIOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR I KROPPEN


Kroppslig och mental upprördhet skapar oro och påskyndar åldrandet. Stressreaktionen ger upphov till fysiologiska förändringar som skadar kroppen och skyndar på åldrandet.

De fysiologiska förändringar som följer med fly eller fäkta-reaktionen är följande:

  • Ditt hjärta slår snabbare.

  • Ditt blodtryck stiger.

  • Du svettas.

  • Din bukspottkörtel producerar mindre insulin.

  • Dina matsmältningsorgan får minskad blodtillförsel medan dina muskler får ett ökat blodtillflöde.

  • Dina höjda adrenalin och noradrenalinnivåer får blodkärlen att dra ihop sig.

  • Din hypofys utsöndrar mindre tillväxthormon.

  • Du producerar mindre mängd könshormon.

  • Ditt immunförsvar hämmas.

Utdragen stress kan leda till sjukdom och accelerat åldrande. Med tiden kan stressreaktionen orsaka högt blodtryck, hjärtsjukdom, magsår, autoimmuna sjukdomar, cancer, oro, sömnlöshet och depression.

 

ÄR DU OPTIMIST ELLER PESSIMIST ? HUR KÄNNER DU ?

Optimism eller pessimism? Forskning har faktiskt visat att optimister har överlag fler hälsofördelar jämfört med pessimister: bättre immunförsvar, bättre återhämtning från sjukdom, stabilare hjärt- och kärlsystem, klarar yttre stress bättre, bättre sömn, mindre depressioner, stabilare och lyckligare relationer, upplever mer och har större förnöjsamhet, har ett bättre socialt skyddsnät, lever hälsosammare och friskare, och lever troligen även längre…

” En pessimist ser svårigheter i varje möjlighet, en optimist ser möjligheter i varje svårighet” citat av Winston Churchill.

Alla består vi av positiva och negativa delar i våra personliga egenskaper, tankar, känslor och beteenden men även genom vår närmiljö och de sociala relationer vi verkar och lever i . Allt går att förändra till det bättre genom att du blir medveten om dina egna brister och bestämmer  dig för att du vill ha till en förändring.
 

Pessimism, negativism…

Optimism, positivism
Negativa tankar, känslor och handlingar
Dålig självkänsla och självförtroende.

Grubbel, ältande, otillräcklighet, känner sig värdelös.

Leva i det förflutna.
Oro, rädsla, oförmåga att klara svårigheter…Svårmod, missmod, hopplöshet, nedstämdhet,
depression, tröghet, starka skuldkänslor, ledsenhet, sarkasm…

Kritisk, hatisk, cynisk, ohjälpsam, själviskhet,
kraftig svartsjuka …

Passivitet, stillasittande, overksamhet, ovilja
till förändring, stagnation, oaktiv, dålig struktur, ointresse, vara till lags mot din viljaMeningslöshet, misstro, ont om ideal,
Identitetslöshet…

Ensamhet, dåliga relationer, osocial…
Depressioner, ångest, fobier, långvarig sorg…

Dålig sömn, stress, brist på motivation,
Dålig kostDålig kroppshållning, negativ kroppsspråk,
Negativ uppsyn, negativ tonfall.

Dålig allmän hälsa, sjukdom, låg energinivå.


Enformigt arbete, arbetslöshet, livsleda…
Positiva tankar, känslor och handlingar
Bra självkänsla och självförtroende

Försoning, förlåtelse, livsglädje, lycka , frihet…

Leva i nuet.
Mod, ej rädd att misslyckas, klarar motgångar, kan se sina svagheter, ta lärdom av sina misstag…


Hoppfullhet, spontanitet, tacksamhet, förnöjsamhet, humor, glädje, skratt…

Intresse, tilltro, kan visa uppskattning, rättvis,
hjälpsam, vänlighet, kärleksfull, alltruistisk…

Handlingskraft, vilja, motivation, effektivitet,
ansvar, mål, aktivitet, struktur på vardagen,
förändringsbenägen, personliga intressen,
fritidsintressen, kunskapssökande, kreativitet,
nyfikenhet, flow…

Mening, tro, moral, estetik, etik, kultur, religiositet, andlighet…

Gemenskap, kärlek, bra äktenskap, familj,
Barn, vänskap, bra relationer, social förmåga…

God sömn, avkoppling, avslappning, meditation, yoga, återhämtning, motion,
Fysisk träning, promenader, vistas i naturen,
Bra kost och näring

Rak kroppshållning, positiv kroppsspråk
Positiv uppsyn, positiv tonfall.

Välbefinnande, frisk och sund kropp,
Hälsa och skönhet, hög energinivå…

Utvecklande arbete, bra arbetsuppgifter, självförverkligande…

Kan vi verkligen ändra på våra känslor?

Ja, absolut. Känslorna kommer vi alltid att ha, men vi kan påverka hur de styr våra liv. Det är mer eller mindre svårt, men det är inte omöjligt.
De konstruktiva beteendena är användbara när vi har det svårt. De kan hjälpa oss att känna mindre rädsla, mindre sorg, mer glädje och förnöjsamhet.

 

LIVSSITUATIONER NÄR MAN KAN HA NYTTA AV TERAPIN

Eftersom kropp och själ hänger ihop och vi har känslor med oss varje dag i många olika sammanhang så kan man ha nytta av terapin såväl i vardagssituationer som i samband med traumatiska upplevelser eller vid enstaka speciella upplevelser. Kort sagt alla tillfällen där negativa och nedbrytande känslor tar bort en del av livsglädjen.

Terapin används som stöd vid traumatiska upplevelser såsom bilolyckor, separationer, skilsmässor , begravningar, förlust etc. Speciella tillfällen kan omfatta tentastress, våga att tala inför en större grupp, anställningsintervju etc. Vardagssituationer handlar mer om att få sin vardag och fritid att fungera smidigare på flera olika plan.