PMS

Premenstruell spänning, PMS, kallas de fysiska och/eller psykiska förändringar som kvinnor kan få före mens. Ungefär var tredje kvinna får spänningar i brösten eller känner att humöret påverkas. Motion, bra kost och tillräckligt med sömn kan lindra symtomen.

Premenstruell spänning i någon form har var tredje kvinna före menstruationen. Oftast är besvären lindriga. Mellan 3 och 5 procent av alla kvinnor har svåra humörförändringar. Det kallas premenstruellt dysforiskt syndrom, PMDS.

Besvären brukar vara som mest intensiva dagarna före menstruationens start. Ofta försvinner de när mensen börjar, men de kan också fortsätta ytterligare ett par dagar. Vissa kvinnor har premenstruella spänningar även i samband med ägglossning, och i enstaka fall kan besvären pågå från ägglossningen fram till dess att mensen börjar. Premenstruella besvär drabbar oftare kvinnor som har en regelbunden menstruationscykel.

Symtom på premenstruell spänning

Det är vanligt att humöret svänger och att man lättare blir retlig eller irriterad strax före mens. Andra tecken på PMS kan vara:
  • att du blir nedstämd
  • att du får ångest och oro
  • att du får svårare att sova
  • att du blir allmänt svullen i kroppen och särskilt över magen
  • att du får spänningar i brösten eller att de blir ömma
  • att du får huvudvärk
  • att du får ökad aptit och ett sug efter sötsaker.
Symtomen kan variera i styrka mellan olika månader och för de flesta är de inte påtagligt störande. För kvinnor med PMDS kan humörsvängningarna dock vara så starka att de påverkar det dagliga livet. Det kan innebära att man drar sig undan sociala kontakter eller att det uppstår konflikter.

Egenvård vid premenstruell spänning

Motion, bra kostvanor och tillräckligt med vila och sömn kan minska dina premenstruella spänningar. Aktiviteter som allmänt ökar välbefinnandet, till exempel avslappningsövningar, yoga eller meditation, kan lindra lättare besvär.