ÖRTTERAPI

Örtmedicin är den äldsta och allra mest beprövade läkekonsten. I alla tider har människan  förstått att ta tillvara läkeväxterna i naturen.  Läkeväxter och dess användning har gammal tradition.

 

Sedan minst 50 000 år har örter använts för att stärka människans vitalitet samt förebygga och läka sjukdom.  Ända sedan grottmänniskorna läkte sår med medicin från naturen fram till våra dagars växtbaserade ört- och läkemedel har naturens läkande kraft spelat en viktig roll för vår hälsa. Utan den hade vi inte överlevt. I och med industrisamhällets och den moderna sjukvårdens intåg i vår kultur tappade vi dock en del av respekten och kunskapen om växternas holistiska läkande kraft.

Dock har det de senaste åren  blivit en kraftig uppgång i intresset omkring örtmedicin både hos allmänheten och hos forskare.

Flera tusen studier har gjorts som bekräftar effekterna av örterna, dess läkande förmåga och som ger svar på frågor om hur örterna verkar.

På grund av det allmänna intresset av att använda mer örtmedicin i vårdande syfte behövs vägledning och råd att hitta rätt medel och dosering för olika tillstånd, besvär och sjukdomar.