NÄRINGSTERAPI

 

Näringsterapi är en terapiform baserad på tillskott av näring för att förbättra hälsan och höja livskvalitén. Inom klinisk nutrition/ näringsterapi använder man individuella rekommendationer angående kosthållning och anpassar tillskott av vitaminer och mineraler för att påverka kroppens anatomiska, fysiologiska, psykologiska och biokemiska funktioner.

Det finns många faktorer som påverkar hur vi mår. Dit hör gener, kostvanor, arbete, stress, relationer, luft och vatten, livsfilosofi osv. Det mentala påverkar konstant det fysiska och vice versa. Trots att sjukdom inte uppstår endast på grund av brist på vitaminer och mineraler så är förbättring av kosten och balanserat intag av näringsämnen ett mycket kraftfullt sätt att förebygga samt vända på sjukdomsprocesser.

Tvivelaktiga jordbruksmetoder har förändrat näringsvärdena i marken till det sämre, vilket även påverkar näringsvärdena i livsmedlen.  Tillsammans med försämrade kostvanor, en ökad miljöbelastning, stress och intag av läkemedel har detta lett till att mikrovågs- och snabbmatsgenerationen har ett mycket större behov av näringsrik mat och kosttillskott än tidigare generationer.


Kroppen behöver bra byggnadsmaterial för förnyelse av kroppsvävnad och funktioner, för att skapa energi, förebygga sjukdomar och behålla den fantastiska inre balans och självläkande funktion vi är födda med.

Näringsterapi hjälper dig att utforma ett individuellt kost- och kosttillskottprogram för ett bättre hälsotillstånd, ett längre liv och bättre livskvalité.