VAD ÄR MIGRÄN ?

När ett migränanfall startar kan det vara svårt att hantera det eftersom anfall varierar från person till person. De migränanfall du upplever kan också skilja sig från de som du tidigare haft. Du kan få migränanfall som varar från några timmar eller upp till flera dagar. Ibland kan dina migränanfall vara oregelbundna och inträffa sporadiskt (exempelvis varannan månad eller med år emellan), eller så kan du uppleva migränanfallen mer frekvent och regelbundet.

Ett migränanfall känns typiskt med en intensiv och bultande huvudvärk, vanligtvis ensidig. Du kan uppleva illamående och kräkningar, känslighet mot ljus eller ljud. Påverkan av migrän beror på svårighetsgraden och frekvensen av anfallen. För vissa kan ett migränanfall göra en fullkomligt oförmögen att göra någonting vilket leder till att personer som lever med migrän går miste om mycket i vardagen.

HUR VANLIGT ÄR DET MED MIGRÄN ?

Migrän är ett vanligt tillstånd där ungefär en av sju personer upplever regelbundna anfall. Migrän är vanligare hos kvinnor än hos män. Migränanfall börjar vanligen i början av vuxenlivet och de flesta drabbade är mellan 25 och 55 år.

200.000 svenskar lider av kronisk migrän dvs drabbas av den 15 dagar eller mer i månaden

 

SYMPTOMEN VID MIGRÄN ?

En intensiv och bultande ensidig huvudvärk (kan även vara dubbelsidig), känslighet för ljud och ljus, illamående, kräkningar och brist på energi är de vanligaste symptomen vid migränanfall2. Andra symptom på migrän kan vara:

Buksmärtor

Diarre

Balansstörningar och / eller yrsel

Känna sig väldigt varm eller kall

Koncentrationssvårigheter

Doftkänlighet

Stelhet i nacke och skuldror

Svettningar

Synrubbningar

Trötthet

Det är värt att notera att det också finns symptom som är specifika för olika typer av migrän

Migränsymptom kan variera, men de flesta med migrän berättar att de ofta blir illamående, känsliga för ljus, ljud och lukt eller har svårt att koncentrera sig. Man kan också uppleva en "aura" innan migränanfallen. Symptom vid migränaura kan beskrivas som blinkande ljus, sicksack-mönster eller blinda fläckar, yrsel, domningar, stickningar eller problem att prata .

 

VAD ORSAKAR MIGRÄN ?

Det har forskats mycket kring området migrän, men vi förstår fortfarande inte helt vad som orsakar sjukdomen. En del undersökningar tyder på att både ärftlighet och miljö kan spela en roll.

Migränattacker orsakas ofta av triggers. Migräntriggers eller kombinationer av triggers, kan vara specifika för just dig. Ett migränanfall kan utlösas av stress, medan nästa anfall kan utlösas av vissa livsmedel.

 

HUR KAN DEN BEHANDLAS ?

Förutom läkemedelsbehandlingar finns det även komplementär näringsmedicinsk stöd för att få ner både frekvens och omfattning av migränattacker. 

Migrän ser olika ut hos varje individ och det skiljer sig åt även vad gäller orsaker . På Prima Vitalus jobbar vi med näringsmedicinskt stöd utifrån ortomolekylärt perspektiv där man ger stöd åt dina celler för att återfå hälsa tillbaks.

Läs gärna om andras erfarenhet genom att klicka på länken