Hårmineralanalys

 

Hårmineralanalys är en mätmetod som mäter mängder mineraler i håret. Ditt hår innehåller alla mineraler som finns i din kropp.  Mängder mineraler i håret återspeglar hur stor mineralmängd som finns i kroppsvävnaden. Resultatet från en hårmineralanalys ger en klar bild av din invärtes miljö . Med hjälp av denna information kan en stor mängd av metabolismens olika händelser tydas. Inte bara kan din näringsmässiga status överblickas, utan vi kan också lära oss mycket mer om hur effektivt din kropp arbetar.

                     Varför bör man testa sin mineralnivå?

Mineraler är livsviktiga komponenter i en mängd metaboliska funktioner i alla faser av livsprocessen. Exempelvis associeras förhöjda värden av natrium med högt blodtryck. Kalcium har betydelse för skelettvävnad och kan därför motverka den åldersbetingade förlusten av benvävnad. Dessutom spelar mineralerna viktig roll för att vi ska kunna ta upp och ha nytta av vitaminerna. Hur viktiga vitaminer än är kan de inte åstadkomma något utan mineraler.
 

                           Vanliga orsaker till mineralobalans.

En stressig livsstil med fysisk såväl som emotionell stress skapar obalanser mellan mineralerna. En ensidig eller förädlad kost , näringsinnehåll i maten, dåliga eller oregelbundna matvanor, kvalitén på vårt dricksvatten, medfödda brister och obalanser, medicinering, planlöst konsumerande av tillskott räknas till vanliga orsaker till mineralobalans. Näringsbehovet påverkas naturligtvis även av aktivitet eller brist på motion. Kaffe , te , cigaretter eller alkohol spelar också in i vår näringsbehov och därmed livskvalité.

                          Vad visar analysen ?

Analysen visar den enskildes nivå av 15 mineraler , deras inbördes förhållanden samt eventuella tungmetaller. En hårmineralanalys avslöjar på ett unikt sätt den inre miljön i kroppens celler under en längre tidsperiod. Man får se ett diagram över sin näringsstatus och den näring ur kosten som cellerna tillgodogör sig.

                  Vem bör göra en hårmineralanalys?

Brister eller näringsobalanser kan yttra sig på väldigt många olika sätt både i fysiskt eller psykiskt avseende. Dem som har störst nytta av analysen är främst personer som mår dåligt utan att man kan hitta en lämplig förklaring eller när en behandling inte ger erforderlig effekt. Även vid misstanke om belastning av tungmetaller har man stor nytta av hårmineralanalys. Hårmineralanalysen kan också med fördel användas i förebyggande syfte då den avslöjar eventuella framtida problem, ofta långt innan kliniska problem föreligger.