HÅRMINERALANALYS 

 

Hårmineralanalys  mäter mängder mineraler i håret. Ditt hår innehåller alla mineraler som finns i din kropp och återspeglar mineralmängden du har i kroppsvävnaden. Analysen ger dig en klar bild av din invärtes miljö . Med hjälp av denna information kan en stor mängd av metabolismens olika händelser tydas. Du kan överblicka både din näringsstatus och hur effektivt din kropp arbetar.

 

VARFÖR BÖR MAN TESTA SIN MINERALNIVÅ 

Mineraler är livsviktiga komponenter i en mängd metaboliska funktioner i alla faser av livsprocessen. Exempelvis associeras förhöjda värden av natrium med högt blodtryck. Kalcium har betydelse för skelettvävnad och kan därför motverka den åldersbetingade förlusten av benvävnad. Dessutom spelar mineralerna viktig roll för att vi ska kunna ta upp och ha nytta av vitaminerna. Hur viktiga vitaminer än är kan de inte åstadkomma något utan mineraler.   Analysen ger  dig tydlig bild av vad din kropp behöver, har överskott av och hur du kan balansera upp din näringsstatus. Du behöver inte gissa eller prova dig fram.
 

VANLIGA ORSAKER TILL MINERALOBALANS  

En stressig livsstil med fysisk såväl som emotionell stress skapar obalanser mellan mineralerna. En ensidig eller förädlad kost , näringsinnehåll i maten, dåliga eller oregelbundna matvanor, kvalitén på vårt dricksvatten, medfödda brister och obalanser, medicinering, planlöst konsumerande av tillskott räknas till vanliga orsaker till mineralobalans. Näringsbehovet påverkas naturligtvis även av aktivitet eller brist på motion. Kaffe , te , cigaretter eller alkohol spelar också in i vår näringsbehov och därmed livskvalité.

 

VAD VISAR ANALYSEN ?

Analysen visar din nivå av 15 mineraler, 14 spårelement , 8 tungmetaller samt deras inbördes förhållanden . Det är ett unikt koncept som ger sällsynt bredd , noggranhet med inblick i den inre miljön i våra kroppens celler under en längre tidsperiod. Diagramet ger dig svar på  vilken och hur mycket näring ur kosten som dina celler verkligen tillgodogjort sig av allt den föda du äter dagligen till frukost, lunch och middag. Maten ger både bränsle och byggmaterial till celler.

 

VEM BÖR GÖRA EN HÅRMINERALANALYS?

Brister eller näringsobalanser kan yttra sig på väldigt många olika sätt både i fysiskt eller psykiskt avseende. Dem som har störst nytta av analysen är  när man inte kännt sig i form under en längre tid eller när en behandling inte gett tillräckligt bra resultat.  Analysen är även lämplig för de som har ärftliga anlag för vissa sjukdomar,  har egenborrad brunn, kommit i kontakt med tungmetaller, äter läkemedel och vill stärka sin hälsostatus .  Statistiken pekar på att allt fler gör analysen i förebyggande syfte då den avslöjar eventuella framtida problem, ofta långt innan kliniska problem föreligger. Analysen kan bland annat hjälpa att förbättra din sömn, din ork, minne, minska på PMS besvär, oro och rastlöshet, stelhet , minska på trög tarm/ förstoppning, sötsug och optimera din hälsa så att man har bra hälsa även vid pensionsåldern.


Boka tid