HÄLSOKONSULTATION

Varje konsultation inleds med genomgång av din hälsostatus och din sjukdomshistoria och dina mål med din hälsa. Efter att du har fyllt i ett formulär som beskriver din hälsosituation går vi igenom dina resultat, sammanfattar all information och lägger upp en behandlingsplan för att rätta till dina problem.

Behandlingsplan bygger på god och hälsosam kosthållning, kosttillskott samt örtbehandling för att maximera tillfrisknandet och öka vitaliteten. Återbesök och avstämning sker efter 1-2 månader. Första besöket kan ta ca 1,5 timme medan ett återbesök brukar ta  max en timme.

 

HUR LÅNG TID TAR DET INNAN JAG KÄNNER MIG BÄTTRE ?

Vissa patienter upplever en förbättring nästan direkt. Andra upplever att det kan ta veckor eller ibland månader innan man känner sig bättre. Varje patient blir bättre i sin egen takt. Faktorer som kan påverka hur snabbt du blir bättre inkluderar din ålder, ditt övergripande hälsotillstånd, din diet och till och med din attityd.
 

Testa dig själv:

 

      
PMS blankett
    
Testformulär för din hälsostatus
   
Testformulär för tecken på depression