FÖRKYLNING

 

Förkylning är en infektion i näsa, svalg eller hals som orsakas av virus. Att vila och att dricka mycket vatten är väl beprövade egenvårdsmetoder. Förkylning är en infektion som orsakas av virus. Viruset sprids på olika sätt:

  • via luften, till exempel när någon nyser
  • genom direktkontakt, till exempel när man hälsar på en förkyld person och sedan gnuggar sig i ögat eller petar i näsan
  • genom indirekt kontakt, till exempel när man tar i ett dörrhandtag som en förkyld person just har tagit i.
En vuxen person får i genomsnitt en till två förkylningar per år. Förkylningen brukar klinga av efter några dagar upp till ett par veckor. Personer med astma eller andra typer av kroniska lungsjukdomar får ofta mer långdragna förkylningar. Det gäller även personer vars infektionsförsvar är nedsatt av andra orsaker.

 

SYMTOM VID FÖRKYLNING

Vid förkylning svullnar slemhinnorna i näsa och svalg och avsöndrar vätska. Snuva, täppt näsa, hosta, heshet, huvudvärk eller obehagskänsla i halsen är vanliga symtom vid förkylning. En del personer kan även få feber, men den blir sällan hög.
Förkylningen kan ofta leda till att man även får ont i örat. Det beror på att slemhinnorna i örontrumpeten är svullna, vilket först brukar ge lock för örat och sedan övergå till värk. Då kan även hörseln tillfälligt försämras. Om öronvärken är kraftig kan infektionen har spritt sig till mellanörat.

 

FÖREBYGG FÖRKYLNING

1) Undvik att ta folk i hand om de är förkylda eller om du själv är förkyld. Håll gärna ett visst avstånd till dem som nyser eller hostar. Om du själv är förkyld – hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk som du genast slänger.

2) Tvätta händerna ofta och noga i förkylningstider. Det är viktigt både när du själv är förkyld och när någon i din närhet är det.  Använd gärna handsprit när du tvättat händerna.

3) Använd pappersnäsdukar för engångsbruk och kasta dem i en plastpåse som du kan knyta ihop.

Du smittar redan innan förkylningssymtomen visar sig. Smittsamheten är som störst de första dagarna, därefter minskar den snabbt.

En god regel är att stanna hemma någon dag från arbete, skola eller förskola för att undvika att smitta andra och ge kroppen möjlighet att återhämta sig.