DIARRÉ

Diarré är när du flera gånger per dygn har mycket lös eller rinnande avföring. Du kan ofta själv behandla diarrén genom att dricka vätskeersättning.

Diarré innebär att något irriterar insidan av tarmen. Tarmen arbetar för fullt och pressar allt som är i tarmen fort framåt mot ändtarmen. Då hinner inte tarmen suga upp vätskan på vägen. Avföringen blir nästan vattentunn, flytande och kroppen förlorar vätska.


ORSAKER TILL DIARRÉ
  • Infektioner med virus, bakterier eller bakteriegifter. Hit hör det vi normalt kallar matförgiftning, det vill säga att vi har ätit skämd mat eller druckit förorenat vatten. Du kan också ha blivit smittad av en annan person. Kom ihåg att alltid tvätta händerna efter toalettbesök.
  • Om du får diarré på utlandsresan kan det bero på att den normala bakteriefloran i tarmen förändras genom den nya maten du äter.
  • Stress och nervositet.
  • Läkemedel kan innehålla ämnen som kan irritera tarmen, till exempel antibiotika blodtrycksmediciner. Besvären slutar när du slutar äta läkemedlet.
  • Förgiftning. Svampgifter och olika giftiga metaller kan medföra mer eller mindre häftiga diarréer.
  • Sjukdomar. Vissa sjukdomar, främst i tunntarm och tjocktarm, ger ofta diarréer.
  • I slutet av graviditet.
Den största risken vid diarré är uttorkning. Tecken på uttorkning är mörk, sparsam urin, trötthet och torra slemhinnor. Du kan också få feber eller känna dig allmänt dålig. Då ska du ligga till sängs.