BEHANDLINGAR

Det finns olika skäl till att  uppsöka en näringsterapeut. Vad är viktigast för dig? De vanligaste anledningarna är:

1) UPPENBART PROBLEM
Många söker upp en näringsterapeut för att man har ett konkret fysiskt bekymmer som hindrar dem i deras vardag eller fritid. Många vill öka sitt välbefinnande och livskvalitet.

2) NATURLIG HÄLSOVÅRD
Näringsterapi är en naturlig väg mot bättre hälsa. De som kommer till oss  känner att de gärna vill ha ett alternativ till ibland riskfylld behandling med mediciner.

3) KOMPLEMENTÄR HÄLSOVÅRD
För många fungerar näringsterapi utmärkt som komplementär behandling tillsammans med  andra medicinska behandlingar.

4) FÖREBYGGANDE HÄLSOVÅRD
Allt fler är medvetna om vikten av förebyggande hälsovård.  Och det finns ett skriande behov av att använda sig mer av förebyggande hälsovård eftersom sjukligheten , speciellt i kroniska sjukdomar, ökar dramatiskt.