BLODANALYS

 
Mikroskopisk blodanalys är en metod för att analysera hälsostatus på cellnivå. Kroppens cirka 200 olika celltyper har alla sitt unika utseende. Avvikelser från normen indikerar speciella obalanser. I blodet undersöks aktiviteten och utseendet hos röda och vita blodkroppar samt  blodplättar.

Vid analys av levande blod kan vi bl.a. se tecken på följande tillstånd:
  • vissa näringsbrister
  • matsmältningsstörningar
  • immunförsvarsaktivitet
  • nedsatt leveravgiftning
  • riskfaktorer för proppar och hjärt- och kärlbesvär
  • tillstånd som gynnar tillväxt av candidasvamp, bakterier, parasiter och även skador från virusinfektioner

Levande blodanalys är en snabb och enkel analys av blodets tillstånd. Den tar endast 10-20 minuter och ger dig och terapeuten mycket värdefull information. Blodbilden avslöjar tillståndet i blodcellerna och blodplasman, vilket i sin tur ger viktig information om ditt hälsotillstånd.
Det är viktigt att poängtera att blodanalysen ger väsentlig information om ditt hälsotillstånd, men inte är en sjukdomsdiagnos. För att konstatera sjukdom bör man konsultera läkare och ta de prover som fordras för att ställa diagnos.

 

RÖDA BLODKROPPAR - ERYTROCYTER

Mer än 90% av alla blodets celler är röda blodkroppar. Antalet röda blodkroppar är lika stort
som det sammanlagda antalet av andra celltyper i kroppen. Detta innebär att ca 25 000 miljarder röda blodkroppar/ erytrocyter cirkulerar i blodbanan.
Funktionen hos erytocyterna är att transportera syre från lungorna till organismens celler och koldioxid i motsatt riktning.

 

VITA BLODKROPPAR

De vita blodkropparnas viktigaste uppgift är att försvara kroppen mot infektioner. Vita blodkroppar kallas även leukocyter. Det finns flera sorters vita blodkroppar som har olika funktion, storlek och form men alla ingår i kroppens immunförsvar.
Några försvarar kroppen mot bakterier genom att äta upp dem. Andra omvandlas till mördarceller när de träffar på ett främmande ämne i kroppen och kan sedan oskadliggöra inkräktarna. En tredje sorts vita blodkroppar fungerar som renhållare. De kan äta upp inkräktarna men kan även ta hand om död vävnad och på så sätt städa i kroppen.
Blodplättar kallas också trombocyter. De innehåller olika ämnen som behövs för att blodet ska levra sig vid en skada, dvs. koagulera.


Boka tid