12 Effektiva råd mot stress på jobbet                                             

- Delegera uppgifterna i stället för att försöka klara allting själv.

- Håll små pauser hela dagen

- Se till att du har massor av tid att träffa vänner och odla dina intressen

LÄS MER

3 skäl: Därför är tystnad bra för din hjärna

16 - 09 - 29  Illustrerad Vetenskap                                                                                                                                                               Människan:Världen är full av oljud, som konstant kräver uppmärksamhet från vår hjärna. Men det finns flera goda skäl att då och då sätta omgivningen på "mute" och dra sig tillbaka i tystnaden.                                                                                                          

LÄS MER

Spermier tappar kraft av solskydd

16 - 09 - 14 Ny Teknik
N ästan hälften av alla godkända uv-filter i solkrämer stör spermiernas funktion.
Det konstaterar danska forskare i en nyligen publicerad studie. Effekten kan bli
att spermierna inte klarar att befrukta ett ägg.

Kemikalier i varannan plastvara

16- 08-28  När Kemikalieinspektionen tog stickprov påträffades farliga kemikalier i 82 av
160 plastvaror. I 20 fall var övertrampen så svåra att säljaren anmäldes till åklagare. Fynd
gjordes bland annat i en haklapp, barnvagnstillbehör och träningsutrustning.

De tio hälsosammaste livsmedlen

De bekämpar sjukdomar och fyller dig med energi - och kostexperterna älskar
dem. Här är 10 riktigt bra livsmedel som gör gott för både kropp och själ.

Nu sprids influensan allt snabbare

Östergötland Många kommer att få årets influensa och nu har spridningen tagit fart.
Om några veckor når den sin kulmen.Kurvan på antalet konstaterade fall pekar brant
uppåt och än snabbare sprids viruset när helgerna är över. Då samlas människor igen,
på bussar, i skolan och på jobbet. Ju tätare vi kommer samman desto större risk för
spridning. Kulmen väntas i månadsskiftet januari/februari.

– Det ser ut att bli ganska stor spridning i år. Det kommer att märkas i samhället att
många är hemma och sjuka, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Region
Östergötland.Antalet fall av influensa där personer tagit prov på vårdcentralen och
befunnits ha influensa registreras. Fram till nu har 22 fall registretas i Östergötland.
Mörkertalet är dock väldigt stort, minst tio gånger så många antas ha insjuknat

Ohälsan breder ut sig på nytt   

16-01-04                                

LINKÖPING Kurvan pekar brant uppåt igen – sjuktalen ökar. Det oroar
försäkringskassan, regeringen och vården, och nu krävs insatser. Fast i Östergötland
är läget bättre än i resten av landet. I hela riket är sjukfrånvaron i genomsnitt 10,3 dagar
per år för alla som ingår i sjukförsäkringen. I Östergötland ligger genomsnittet under 9,
men alla kurvor pekar åt samma håll: uppåt.

Varför stiger sjuktalet? – Det är tiotusenkronorsfrågan, säger Lars Clarvid, områdeschef
på försäkringskassan i Östergötland. Olika forskningsrapporter och studier har undersökt
varför sjukfrånvaron ökar.

– Det som är gemensamt tycks vara att den psykiska ohälsan stiger för grupper som
har ett livspussel där arbetslivet ska kombineras med familj,
säger Lars Clarvid. Det
handlar oftast om kvinnor som jobbar i offentlig sektor och har uppgifter som bygger
på kontakt med andra människor
. Samma grupper som förra gången, alltså. Förra gången,
det var 2002-2003 då antalet sjukdagar var 18 per person och år. Dessförinnan var det en topp
i slutet av 1980-talet då de högsta talen hittills nåddes, 25 sjukskrivningsdagar per person årligen.
Dit är det långt i dag.

– Ja, men vi ser faran i hur utvecklingen ser ut, säger Lars Clarvid. Kurvan har vänt. Vi har lärt
oss att det här är långa processer, och om vi inte gör något i tid så kan vi hamna i de siffror
som gällde i början av 2000-talet. Varför är sjukdagarna färre i Östergötland?

– Här har vi bara våra egna teorier och uppfattningar att bygga på. Östergötland har ett
fantastiskt samverkansklimat. Regionen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och
arbetsgivarna har gått i armkrok rätt länge och funderat över de här frågorna. I samordningsförbundet
finns också kommunerna med. Han pratar om kompetent personal på försäkringskassan, om snabba
beslutsvägar mellan olika myndigheter och om goda omdömen om det folkhälsoarbete som bedrivs i
regionen.

– Det finns alltså inga enkla svar. Och problemet är ju att även om vi jobbar bra, så pekar kurvorna
åt fel håll. Nu måste vi titta på det här tillsammans och det är arbetsplatserna som är arenan.
Där måste vi börja.

Influensan tar fart igen

08:35 | 16-01-02  

Fler influensafall är att vänta, nu när jul- och nyårshelgerna är över och många
snart återvänder till skola och arbete, skriver Folkhälsomyndigheten. Trots att det bara
var en dryg månad sedan säsongens första influensafall rapporterades, anmäls
nu fall från hela landet.(TT)

Precis som tidigare år cirkulerar flera olika sorters influensa, däribland svininfluensa (H1N1).
Förra året fick vaccinet kritik för att det var dåligt. Många som hade vaccinerat sig blev sjuka ändå.

Inför denna säsong har dock WHO bytt ut två av de varianter som ingår i vaccinet för
att få en bättre matchning, för att vaccinet ska fungera bättre. Folkhälsomyndigheten
rekommenderar alla som tillhör en riskgrupp att vaccinera sig. Till dessa hör gravida,
personer 65 år eller äldre och/eller personer med vissa kroniska sjukdomar.

Många känner obehag när de går till jobbet                                                                            

2015 - 10 - 06

Mår du psykiskt dåligt när du går till jobbet? Du är inte ensam. En färsk studie visar
att 350 000 människor känner ett starkt obehag på väg till sitt arbete. Det kan handla
om stickningar i ansiktet, magont, hjärtklappning, ångestattacker och gråt inne på jobbtoaletten.

350 000 svenskar tycker flera gånger i veckan att det är psykiskt obehagligt att gå till
jobbet. Det visar jobbhälsobarometern från branschorganisationen Sveriges Företagshälsor.
Den vanligaste anledningen är ständigt ökande prestationskrav. I årets jobbhälsobarometer
har drygt 10 000 personer fått svara på frågor om hur de upplever sin arbetssituation.
Mer än hälften uppger att de någon gång känt psykiskt obehag inför att gå till jobbet
under det senaste året.

7,8 procent känner obehag flera gånger i veckan. På nationell nivå motsvarar det
350 000 personer.De som ofta upplever obehagskänslor har svårare att hantera
stress, är sjukskrivna i större utsträckning och är mindre benägna att rekommendera
sin arbetsplats till andra. 

2014 kostade den svenska ohälsan 31 miljarder kronor. Under 2016 väntas siffran
landa på 40 miljarder för att öka till 45 i slutet av den nuvarande regeringens mandatperiod.

Psykisk ohälsa är nu den vanligaste orsaken till sjukskrivning bland både män och
kvinnor, drygt fyra av tio är sjukskrivna av det skälet. Två av tre sjukskrivna är kvinnor.
Sjukskrivningarna blir också allt längre: i dag har 28 procent varit sjukskrivna längre än ett år,
enligt regeringens kartläggning.

Psykoterapeut Britt Mari Brage är inte förvånad.

– Pressen har ökat, liksom takten i hela samhället. Vi ska producera mycket samtidigt
som vi ska vara med överallt. Vi hinner inte återhämta oss. Samtidigt tror jag att fler
söker hjälp i tid i dag, det är mer tillåtet.

  Nu finns skäl att helt ifrågasätta ris   

Av Henrik Ennart

29 sep, 2015

Ris framstår alltmer som ett riskabelt livsmedel och en avgörande källa till
cancerframkallande arsenik. Det finns i nuläget bara ett rimligt råd att ge och det är:

ät mindre ris och ge framför allt inte riskakor till små barn.

Ris framstår alltmer som en avgörande källa till cancerframkallande arsenik, skriver
SvD:s Henrik Ennart och råder föräldrar att inte ge barn riskakor. Med ungarnas
småbarnsår i färskt minne är det svårt att inte tänka på alla de riskakor jag allt som oftast
packade ner som tilltugg i deras små färgglada ryggsäckar. Så här i efterhand framstår
det inte som särskilt smart.

Men då, i början på 2000-talet, fanns inte dagens kunskap om hur den
cancerframkallande arsenik som förekommer naturligt i berggrunden i många av
de länder där riset odlas binds tio gånger bättre i just ris än i andra grödor.

Olyckligtvis visar testerna att fullkornsris har högre halter av arsenik än polerat vitt ris.

Länge sågs arsenik som ett problem som hängde ihop med dricksvattnet. Vändpunkten
kom 2011 när Diane Gilbert-Diamond vid Dartmouth medical school upptäckte att gravida
kvinnor i New Hampshire som ätit en deciliter ris hade lika mycker arsenik i urinen som
andra som druckit en liter kontaminerat vatten.

Året därpå gjorde konsumenttidningen Consumer Reports ett stort test som visade
att det förekom arsenik i en rad livsmedel men särskilt i ris. Bästa valet var enligt tidningen
vitt eller brunt ris från Indien, Pakistan och Kalifornien. Studien inspirerade det
amerikanska livsmedelsverket FDA att året efter göra ett eget test som gav liknande resultat.

Resultaten visade att barn under fyra år ganska lätt kunde få i sig mer än 0,3 mikrogram
arsenik per kilo kroppsvikt per dag, gränsen för vad EU:s experter betraktar som säkert.
Över den nivån ökar risken för cancer med ungefär 0,5-1 procent, vilket förstås är
väldigt mycket. Med tanke på att de flesta nyttigheter i riset sitter i ytan finns det skäl
att helt ifrågasätta risets plats på matbordet.

Sedan dess har ett internationellt gränsvärde beslutats inom ramen för
Världshandelsorganisationen WTO. Men det är högt satt och speglar inte den nivå
som skulle kunna vara säker, utan mera att ris är en viktig proteinkälla och att
halterna av arsenik i berggrunden är höga i delar av Asien där mycket av riset odlas.
Det internationella gränsvärdet för arsenik är därför en kompromiss.

EU har bestämt sig för ett lägre gränsvärde än övriga världen och detta träder
i kraft från nyår. Men även den nivån har ifrågasatts av forskare som allt för hög
och för att på lång sikt öka risken för cancer.

Olyckligtvis visar testerna att fullkornsris har högre halter av arsenik än polerat
vitt ris. Rådet från både myndigheter och olika konsumentorganisationer är
därför att särskilt begränsa konsumtionen av fullkornsris. I frågan om arsenik
har det ingen betydelse om varan är ekologiskt odlad.

Med tanke på att de flesta nyttigheter i riset – som vitaminer och mineraler –
sitter i just ytan finns det därmed skäl att helt ifrågasätta risets hittills så etablerade
plats på matbordet.

En tydlig märkning av enskilda produkter vore på sin plats som ett alternativ
till att slå undan benen för en hel bransch.

Halterna kan skilja sig mycket mellan olika odlingar. En tydlig märkning av enskilda
produkter vore på sin plats som ett alternativ till att slå undan benen för en hel
bransch. En vettig märkning borde för övrigt finnas även för andra tungmetaller
som kadmium och bly.

Tills vidare finns det några tydliga råd att ge:

• Ät mindre ris och undvik särskilt fullkornsris.

• Ge inte barn riskakor och liknande. Små barn är känsligare för arsenik än vuxna.

• Koka riset i för mycket vatten och häll bort det som blir över. Halten arsenik kan halveras på det sättet.

• Undvik processade livsmedelsprodukter som innehåller mycket ris.

        

  Träning inte lika effektivt för alla

Har du svettats idogt och länge på gymmet utan synliga resultat ?
Ny forskning visar att du kan vara immun  - mot träning.