ALLERGI

 

Allergi innebär att kroppen reagerar på ämnen i omgivningen som de flesta människor tål. Besvären kan märkas i ögon, näsa, luftvägar, mage och tarm eller på huden. Vanliga allergier är pollenallergi, födoämnesallergi och  pälsdjursallergi.

Allergi är delvis ärftligt. Man ärver då anlaget att utveckla allergi, inte allergi mot ett specifikt ämne. Alla som utsätts för stora mängder av ett starkt allergiframkallande ämne kan utveckla allergi mot det ämnet. Men det vanliga är att personer som har ärftlig benägenhet att utveckla allergi reagerar på ämnen som de flesta människor tål. De senaste decennierna har allt fler människor i Sverige och andra industrialiserade länder drabbats av allergier.

I Sverige beräknas ungefär var femte invånare ha någon typ av allergi. Hos barn är det ännu vanligare – ungefär vart tredje skolbarn uppskattas ha någon form av allergi. Exakt vad ökningen beror på är inte klarlagt, men forskning tyder på att det kan vara en kombination av olika miljöfaktorer och ändrad livsstil, till exempel ändrade kostvanor.

 

VANLIGA SYMTOM


Symtom på en allergisk reaktion kan exempelvis vara eksem, nästäppa, nysningar, hosta eller andnöd. Men även diarré, förstoppning, kramp i magen, försvagat immunförsvar ,ledbesvär, halsbränna, bristande koncentration samt rastlöshet, depression eller trötthet kan vara tecken på en allergi eller överkänslighet för något i din omgivning.

För att kunna behålla sin livskvalité gäller det att ta reda på hur din kropp och själ mår och stärka upp den i god tid innan man blir alltför belastad av alla krämpor.

 

Läs mer

Allergi orsakas av reaktioner i kroppens immunförsvar. Immunförsvaret har normalt till uppgift att skydda kroppen mot bakterier, virus och parasiter. Men ibland reagerar immunförsvaret onormalt kraftigt på ämnen som för de flesta människor är helt ofarliga, till exempel pollen.
Den allergiska reaktionen uppträder inte första gången man kommer i kontakt med det allergiframkallande ämnet, utan vid upprepad kontakt:
  • Första gången en allergiker utsätts för ett allergiframkallande ämne bildas så kallade antikroppar.
  • Nästa gång personen kommer i kontakt med det allergiframkallande ämnet fångas det upp av antikropparna. Då frigörs ämnen i kroppen, exempelvis histamin, som framkallar en allergisk reaktion.


Boka tid